Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

εγώ νομίζω ότι είναι πιο όμορφο,
εγώ νομίζω ότι είναι πιο όμορφο, αυτό νομίζει ότι το άλλο είναι πιο όμορφο... αλυσίδα... !! 

which is the best 

Lamprini T. 

https://www.facebook.com/jerseydemic/videos/923594897776122/?hc_ref=NEWSFEED


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...