Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

χρώμα
The Pompadour Cotinga

The Pompadour Cotinga, found in Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Peru, Suriname, and Venezuela
(Photo: Wikimedia Commons)


Χρώμα

Lamprini T. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...